Ukázka limnigrafické stanice

Následují ukázky, montáž vodočetné latě, a sekce různé, která zachycuje výrobu vodoměrné latě. Bližší info o cenách naleznete v sekci Ceník limnigrafické stanice nebo typy zobrazení v sekci Sortiment - typy zobrazení ukazatele výšky hladiny.

Ukázky

Ukázky vyrobených limnigrafických latí a stanic
Montáž

Montáž limnigrafických latí do řek, přehrad a rybníků
Různé

Limnigrafické latě a stanice, výroba vodočetů, měření výšky vodní hladiny