Ukázky vodočetů (limnigrafické stanice)

Několik ukázek, jak vypadají ukazatele hladiny vody v praxi. Vodoměrné latě najdete v sekci Sortiment, kde můžete procházet různé typy zobrazení nabízených kompozitních vodočetných latí.